Sponsringsmöjligheter

Guldpaket

250.000 kr eller mer

Guldsponsorerna erhåller skylt utanpå byggnaden, som sitter i fem år. De erhåller även namn på guldtavla inne i Cirkuskvarnen. En konferensdag i Cirkuskvarnen ingår. Konferensdagen innefattar tillgång till lokalen, en 30 minuters cirkusföreställning plus efterföljande workshop (60 minuter). Perfekt för att jobba med teamkänslan i personalgruppen (eller för en utvald kundgrupp). Förtäring ingår ej. Möjlighet till produktplacering vid entren under invigningen. Logga med på vår hemsida.

Silverpaket

100.000 kr

Silversponsorer erhåller namn på silvertavla inne i byggnaden. En konferensdag i Cirkuskvarnen ingår. Konferensdagen innefattar tillgång till lokalen, en 30 minuters cirkusföreställning plus efterföljande workshop (60 minuter). Perfekt för att jobba med teamkänslan i personalgruppen eller för en utvald kundgrupp. Förtäring ingår ej. Logga med på vår hemsida.

Bronspaket

50.000 kr

Bronssponsorer erhåller namn på bronstavla inne i byggnaden. Möjlighet att boka in konferensdag i lokalerna till ”självkostnadspris”. Logga med på vår hemsida.

För mer info kring detta vänligen maila till info@reinosvanner.se så kan vi boka in ett möte och berätta mer.