Vårt drömprojekt

På samma plats där allt började, där Reino en gång tog sina första staplande steg på linan över sågspånshögarna, där önskar vi skapa Cirkuskvarnen i Grohed. Byggnaden skall vara tillgänglighetsanpassad och ändamålsenlig och kunna möjliggöra kontinuerlig cirkusverksamhet för vår målgrupp: barn och ungdomar med och utan funktionsvariationer, i olika åldrar, med olika bakgrund, historia och nationalitet. Här ute på landet vill vi skapa en mötesplats och genom cirkuskonsten vill vi arbeta med att öka gemenskapen, främja integration, motverka utanförskap och mobbning samt arbeta för att främja barn och ungdomars hälsa såväl fysiskt som psykiskt och särskilt uppmärksamma barn och ungdomar med funktionsvariationer och deras unika förutsättningar.I slutet av november 2018 fick vi det glädjande beskedet att arvsfonden beslutat att bevilja vår ansökan på 5 miljoner kronor. Helt fantastiskt! TACK Arvsfonden!!! Nu är vi ett stort steg framåt i arbetet att förverkliga vårt drömprojekt Cirkuskvarnen i Grohed!

Vi fortsätter arbetet med att söka finansiering och först när finansieringen är helt klar kan vi påbörja bygget! Har du tips och idéer som kan hjälpa oss framåt i finansieringen så maila till info@reinosvanner.se

Vi tar tacksamt emot alla tips och idéer!!

TACK ARVSFONDEN !!!!

Bohusläns cirkussällskap Reinos vänner har blivit beviljade 5 miljoner från Arvsfonden. HELT FANTASTISKT!!!! Äntligen är vi ett stort steg närmare förverkligandet av vårt drömprojekt Cirkuskvarnen i Grohed. Se fliken drömprojekt för mer info

Drömprojektets möjliggörare

Guldsponsorer