Rockrings- och dansföreställning: Catch you later! CirkusKvarnen 31/10 kl 15

För mer info se: https://www.cirkuskvarnen.se/pagang/

Guidad visning 17 januari kl 14 av utställningen speciellt för medlemmar!

Välkomna till en guidad visning av utställningen CirkusKvarnen – i lindansaren Reinos anda på Bohusläns museum!  Fredagen den 17 januari kl.14.00 gör Johanna en guidad visning av utställningen enbart för medlemmar i Reinos vänner – Bohusläns cirkussällskap! Ingen entré! Ingen föranmälan! Bara att dyka upp där och då!
Vi ses! Välkomna!

God fortsättning och vänliga hälsningar från Bohusläns cirkussällskap – Reinos vänner!

God fortsättning! Inbjudan till årsmöte 2020!

God fortsättning!!
Vi börjar det nya året och decenniet:) med att bjuda in alla medlemmar till årsmöte 2020!
Årsmöte med semla såklart, det har ju blivit en trevlig tradition i Reinos vänner!
Välkomna tisdagen den 11 februari kl 18.15 på övervåningen i Villa Elsie  (huset intill den kommande CirkusKvarnen!!) Adress Buddeberg 115, 45191 Uddevalla
Anmälan via mail senast 30 januari till info@reinosvanner.se (meddela hur många som kommer och ev allergier)
Ifall vi blir över 30 personer kommer årsmötet istället att hållas i Hörsalen på Bohusläns museum.

Vi inleder med semla och kaffe/te och Johanna och styrelsen bjuder på en rykande färsk rapport om aktuell byggstatus i vårt hjärteprojekt ”CirkusKvarnen i Grohed” som är i full gång!!

Här är dagordningen för årsmötet:
1. Val av ordförande för årsmötet.
2. Val av sekreterare för årsmötet.
3. Val av två personer som tillsammans med årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet.
4. Beslut om årsmötet blivit i enlighet med stadgarna utlyst.
5. Fastställande av föredragningslista för årsmötet.
6. Behandling och beslut om framlagd årsredovisning/verksamhets-berättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Beslut om medlemsavgift nästkommande år.
11. Val av ordförande, mandattid ett år.
12. Val av övriga styrelseledamöter, varav hälften med mandattid två år.
13. Val av två revisorer och en revisorersättare, mandattid ett år.
14. Val av valberedning.
15. Nya frågor kan väckas och överlämnas till styrelsen.
16. Mötet avslutas.

Välkomna!