Gymnasieutbildning i CirkusKvarnen

Se hela artikeln i tidningen Bohusläningen https://www.bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/nu-satsar-cirkuskvarnen-pa-gymnasieutbildning.7c96e136-222a-4dd1-9a85-2f07d4985805

Rockrings- och dansföreställning: Catch you later! CirkusKvarnen 31/10 kl 15

För mer info se: https://www.cirkuskvarnen.se/pagang/

Minnet! Föreställning i CirkusKvarnen med jonglören och minnesmästaren Peter Åberg 7/10!

För mer info se: https://www.cirkuskvarnen.se/pagang/

Välkommen på digitalt årsmöte 2022-02-28 kl. 18

Inbjudan till digitalt årsmöte 2022-02-28 kl. 18
Anmälan till info@reinosvanner.se senast 20 februari

Dagordning årsmötet 2022-02-28 kl.18

1. Val av ordförande för årsmötet.

2. Val av sekreterare för årsmötet.

3. Val av två personer som tillsammans med årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet.

4. Beslut om årsmötet blivit i enlighet med stadgarna utlyst.

5. Fastställande av föredragningslista för årsmötet.

6. Behandling och beslut om framlagd årsredovisning/verksamhetsberättelse.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fastställande av resultat och balansräkning.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år.

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

12. Beslut om antal styrelseledamöter.

13. Val av ordförande, mandattid ett år.

14. Val av kassör, mandattid två år.

15. Val av övriga styrelseledamöter, varav hälften med mandattid två år.

16. Val av två revisorer och en revisorsersättare, mandattid ett år.

17. Val av valberedning.

18. Förslag och information från styrelsen (här ingår info om arvsfonden)

19. Motioner och övriga frågor från medlemmarna (endast motioner är beslutsgrundande)

20. Mötet avslutas.

Varmt välkommen digitalt!

Arwidssonstiftelsen donerar 100 000 kr till projektet CirkusKvarnen!

Så underbart glada vi blev imorse då vi nåddes av beskedet att Arwidssonstiftelsen, grundad av Per och Birthe Arwidsson, donerar 100 000 kr till projektet CirkusKvarnen!!

Det betyder jättemycket för oss! Tusen tack!

Här är länken till pressmeddelandet med bakgrunden till donationen. https://arwidssonstiftelsen.se/press-release/donation_till_bohuslan/

Digitalt årsmöte 17 feb kl.18.

Vi ställer inte in, vi ställer om..

Årsmötet blir digitalt i år och sänds från Hotell Bohusgården i Uddevalla Onsdagen den 17 februari kl 18 Maila info@reinosvanner.se för anmälan och länk.

Välkomna!

CirkusKvarnen filmad från ovan

Välkommen till CirkusKvarnen på studiebesök med givarmöjligheter torsdagen den 27/8 kl 18!

Reinosvanner är glada över att få bjuda in dig till:

Studiebesök i CirkusKvarnen med givarmöjligheter!
 
Torsdagen den 27/8 kl 18 i CirkusKvarnen i Grohed
adress: Buddeberg 113

Äntligen är drömprojektet CirkusKvarnen på god väg att bli verklighet! Massor med barn och unga med och utan fysiska och psykiska funktonsvariationer väntar på att få sätta igång med regelbunden cirkusträning så snart slutbesiktningen är klar. Men innan dess är det en hel del saker som återstår. Vi tar mycket tacksamt emot finansiering/sponsring av olika delar i projektet – stora som små. För att försöka samordna detta bjuder vi in till ett covid-19anpassat studiebesök. Vi kommer att göra en guidning i CirkusKvarnen, se hur projektet framskrider, få smakprov på verksamheten och försöka sammanställa vad som återstår att finansiera efter att nuvarande etapp (tätt hus) är klar.
Begränsat antal platser! Vi bjuder på kaffe och kaka! Försten till kvarn! 🙂
Varmt välkomna och trevlig helg önskar Reinos vänner! / Merja Henning ordförande och styrelsen!